12-06-07

Links op apegapen!

De verkiezingen brachten in Vlaanderen een ruk naar rechts teweeg. CD&V triomfeert met 29,6 %. VB en LDD halen samen 25,8 %. Al wat links is krijgt een ferme slag in het gezicht. GROEN! stuurt gelukkig vier mensen naar de kamer. Aan de radicale linkerzijde is de strijd gestreden: de PVDA is als enige aan zet. RoodOpGroen haalt een heel mooie score op de GROEN!-kamerlijst van Oost-Vlaanderen.

Over de verrechtsing zal allicht genoeg worden geschreven. We krijgen allicht een rooms-blauwe meerderheid, wat ons landje met de teletijdmachine terug flitst naar de jaren tachtig. Zo een situatie heeft maar één voordeel: de kaarten liggen duidelijk, de tegenstelling zijn open en bloot in plaats van verdoezeld.

Als activist die jarenlang getimmerd heeft aan een links alternatief in Vlaanderen (van Regenboog over RGB, LEEF! en een klein stukje CAP) lijkt het me logisch de bril wat dichter op de neus te zetten als het rond de linkse stemmen gaat. Een beetje ongeremde kritiek kan brutaal overkomen, maar heeft meestal wel een helend e ffect. Deze persoonlijke tekst is dan ook in die richting bedoeld. Hij is er niet om te kwetsen, wel om discussie los te weken. Dit is ook geen officieel standpunt van RoodOpGroen. ROG moet nog samen zitten om zijn evaluatie te maken.

Over één ding wil ik het ook niet hebben: externe factoren. Iedereen roept deze externe factoren al in, ze zijn leeg gemolken: we hebben geen geld, geen media-aandacht, het was een kanseliersdebat enz… Deze situatie zal de komende jaren niet veranderen. Dit zijn nu éénmaal de omstandigheden, daar moeten we het mee doen!

Het verlies van de SPa was ook naar mijn verwachting verbazingwekkend hoog. Al kan het natuurlijk verklaard worden: de mensen zijn de afdankingen en het generatiepact niet echt vergeten. De SPa komt nog weinig onder de mensen, sluit zijn volkshuizen, dankt zijn bodes af…Militanten van de partij of aanverwante organisaties voelen zich verweesd. Het verschil met de SPa in de rakettencrisis van de jaren tachtig kan nauwelijks groter. Twintig jaar de staat mee beheren eist blijkbaar wel zijn tol.

Waarom profiteert de rest van links daar dan niet van, vraagt een mens zich af. Euhm, misschien omdat er geen rest van links is?

GROEN! pikt weinig graantjes mee, en dat is misschien ook logisch. Als je je best doet om zoals de anderen te gaan vissen in de centrumvijver, dan vervreemd je evenzeer van de “gewone mensen”. Voor vakbonders blijft het een hele stap om groen te stemmen, zeker als je dan zelf (tot vervelens toe) beklemtoont dat je hoofdzakelijk met klimaat bezig bent of in de krant gaat stellen dat je niet ‘tegen de multinationals bent omdat het multinationals zijn’. Ach, pardon? Je wordt dan een one-issue partij die het voor mensen met andere interesses niet makkelijk maakt om de stap te zetten. De slogan “we willen een klimaatminister” komt pretentieus tot carrièristisch over. De kopstukken deden wel hun best om regelmatig het begrip armoede te laten vallen in de campagne, maar eerlijk gezegd, het kwam niet zo overtuigend of doorleefd over. Een mens mag zich rond onrechtvaardigheid wel eens behoorlijk kwaad maken hoor. Ik herinner me het TV-debat Audit 007 waarbij ik als een schim in de studio achter de professor zat. Al deden de mensen het goed in dat debat, GROEN! werd twee keer klem gezet: bij de vraag "zijn jullie nu veranderd”? Bij de vraag “of we nu echt allemaal één keer in de week vegetarisch moeten eten… “

Enfin, daar kan je wel anders op antwoorden. Zeg gerust dat je partij veranderd is, dat je vanaf nu definitief de belangen va n de gewone mensen wil verdedigen. Zeg dat vegetarisch eten een alternatief kan zijn maar dat het veel belangrijker is dat de mensen niet meer rond komen met hun pensioen…

Deze kritiek heb ik zelf in de campagne tientallen keren gehoord. Als LEEF! in Herzele méér stemmen haalt dan gelijk welke gemeentelijst van GROEN in de omgeving, dan is het omdat wij wél de sociale vertegenwoordiger van de gewone mensen zijn, omdat we wel radicale keuzes kunnen maken.

Binnen radicaal-links zijn de kaarten geschud. De CAP heeft onverstandig zijn eigen graf gegraven door spontaneïstisch, supersnel aan verkiezingen te willen meedoen én elke samenwerking met anderen (PVDA, GROEN!) radicaal af te wijzen. Toen wij in groep besloten dat dit een zéér onverstandige zet was, vertelde ik een aantal CAP-ers: “Sorry mensen, maar met deze versmalling dreigen jullie een LSP+ te worden die veel mensen zal ontgoocheld achterlaten. Ik heb geen zin meer om te vechten voor de 0,8 %”. Het werd geen 0,8 % maar 0,3 %, twintigduizend stemmen in heel Vlaanderen, zevenduizend méér dan de LSP.

Leedvermaak voel ik daar niet bij, integendeel, zelfs eerder kwaadheid. Hoe is het mogelijk om te verwachten dat mensen op basis van wat affiches en pamfletjes voor jou gaan stemmen? Uit de harde realiteit merken we in onze streek dat mensen voor je stemmen als je (1) zichtbaar bent als partij in de kiesstrijd, (2) zéér concreet voor de mensen al iets gedaan hebt én (3) als het de moeite loont. Mensen stemmen niet voor jou als ze er aan twijfelen of je wel een zetel haalt, als je je eigen kopstukken (Jef, Georges en Lode ) niet kan inzetten. CAP heeft de mogelijkheid om terrein te veroveren zéér zwaar onderschat en is bijzonder naïef geweest. Als kleine linkse formatie heeft CAP nu de verdeeldheid vergroot en zijn eigen positie onmogelijk gemaakt voor de volgende jaren. Met 0,3 % moet je nergens nog op tafel gaan kloppen of eisen naar samenwerking gaan stellen.

De PVDA bewijst eigenlijk een beetje dezelfde theorie. Mensen vang je niet met radicaal communistische ideeën, maar met zéér concrete voorstellen. De PVDA kan als enige ter radicaal linkerzijde nog een beetje profijt halen uit het sociaal-democratische debacle. Waar de partij vooruit gaat en niet onaardige scores haalt, daar is ze ingeplant onder de bevolking, levert ze degelijk werk én maakt ze het verschil. Na dertig jaar werken blijft het resultaat evenwel niet om over naar huis te schrijven. Misschien blijft de partij te vaag over zijn vernieuwing?

Duidelijk is op zijn minst dat CAP en PVDA zullen moeten samenwerken om organisatorisch ergens te geraken. Er blijven in het andere geval te veel plaatsen over in Vlaanderen waar niemand één van beide gezien heeft.

Als de PVDA nog eens de vergelijking wil maken met de SP in Nederland om haar aanwezigheid in het politieke spectrum te verantwoorden, dan zal ze er moeten rekening mee houden dat die SP het communisme al lang afgezworen had voor ze begon stemmen te halen.

RoodOpGroen heeft het goed gedaan, al is het een kleine en bescheiden experiment. Er zit samenhang in de groep, we hebben gekozen voor een duidelijk profiel, de discussie opgezocht. De cijfers mogen er zijn: Céline en ik halen samen 4000 stemmen. Dat brengt Céline in de eerste helft van de voorkeurstemmen en mezelf op de vijfde plaats bij de mannen, na Stefaan Van Hecke, Jef Tavernier,Björn Rzoska en Piet Van Heddeghem. Dat is een signaal van groene kiezers die duidelijk stellen dat méér rood of sociaal mag-moet. Een mens mag niet te rap signalen zien, maar een duidelijk rode slogan werd door velen als een risico bekeken, dus als je daar veel stemmen mee haalt, dan mag je dat ook zeggen.

In Z.O.-Vlaanderen is het een signaal van appreciatie naar een ganse groep van mensen toe die al jaren werkt rond concrete dossiers en daardoor een zekere naambekendheid verworven heeft. Voor al die mensen een De uitdaging om bij GROEN! het sociale punt en de informatiefunctie naar de actiegroepen toe op tafel te werpen heeft duidelijk gewerkt.

Laat dit een uitnodiging zijn voor de groene partners om recht door zee te gaan, verbondenheid te zoeken met het volk, de sociale draad op te nemen, mensen concreet te verdedigen en niet teveel schrik te hebben van een gezonde dosis ferme standpunten!

Wij zullen dit in elk geval de komende jaren doen in de discussie met GROEN! RoodOpGroen was geen ééndagsvlieg. We werken verder voor méér, zullen vechten voor een degelijke vertolking van onze standpunten. We heten iedereen welkom die daar wil aan meewerken.

14:08 Gepost door Filip De Bodt in Algemeen | Permalink | Commentaren (37) |  Facebook |

Commentaren

m.a.w.: alleen jijzelf bent de waarlijk verlichte linkse! :-)

is het u al opgevallen dat
1) de voorkeurstemmen voor RoodopGroen niet boven die van de andere groenen uitsteekt?
2) 1/5 van uw dorpsgenoten op fascisten stemt en 4/5 op rechts tot extreem-rechts?
3) GROEN! in Herzele zelfs niet eens de kiesdrempel haalt?!?!?

kortom: een uitstekend resultaat voor RoodopGroen en echt reden om te feesten! *euhm*

't is charmant om over uw eigen initiatieven positief te blijven denken, maar daarbij keer op keer uw pijlen richten op linkse, zowel groene als rode, medestanders begint de spuigaten uit te lopen (het nogmaals belachelijk maken van vegetarisme mocht uiteraard ook niet ontbreken :-s)

Gepost door: Stefanie | 12-06-07

bril Verlicht? Banee...overgelezen dat de pvda het nogal goed doet? pijlen op andere linkse richten? Banee...een poging om de zaken te zeggen zoals ze zijn. Alleen vrije kritiek kan zaken uitklaren. Vegetarisme belachelijk? neen...alleen gezegd dat pensioen belangrijker is voor de gewone mensen. Ge moet nie lezen wat er nie staat ook hee seg...En ja, we doen dat qua stemmen niet slecht, beter dus dan wie achteruit gaat of niks haalt.

Gepost door: Filip De Bodt | 12-06-07

Een antwoord. Filip,

Het volgende:

Jij was één van diegenen die zeiden dat een slecht resultaat tot teleurstelling zou leiden. Ikzelf en veel andere mensen bij CAP zijn er nooit van uitgegaan dat CAP een goed resultaat zou halen, zoals je zegt: CAP kon gegeven de omstandigheden (de drie punten die je terecht aanhaalt) onmogelijk een goed resultaat halen.

Ik ga eens iets heel schokkends zeggen: ik vond de verkiezingscampagne PLEZANT! De campagne was voor mij een aanleiding om met heel veel verschillende en onbekende mensen deur aan deur, op markten over politiek te praten. En dit praten ging niet zomaar over iets luchtledigs maar over iets heel concreets: een nieuw initiatief links van de SP.a. In deze gesprekken heb ik gemerkt dat heel veel mensen nieuwsgierig waren naar, en geïnteresseerd waren in CAP. De campagne heeft me dan ook absoluut niet teleurgesteld, maar me juist nieuwe moed en inspiratie gegeven: er zijn wel degelijk mogelijkheden, zij het dat er nog een lange weg te gaan is.

Het is heel cru dat jij CAP doelstellingen opdringt die het nooit heeft gehad, CAP heeft minstens evenveel bereikt als jij stelt bereikt te hebben met roodopgroen: samenhang in de groep, een duidelijk profiel, de discussie opgezocht. Meer nog: CAP heeft veel meer bereikt dan roodopgroen. Ik vind namelijk helemaal niet dat roodopgroen een duidelijk profiel heeft, integendeel het vergroot juist de politieke verwarring: het geeft GROEN! een links tintje terwijl de huidige koers van GROEN! absoluut niet links is (zoals je zelf terecht aangeeft, ik geloof trouwens ook niet dat GROEN! dat ooit zal worden). De enige manier waarop jij voor politieke duidelijkheid kan zorgen is door een duidelijke keuze te maken: sluit je aan bij GROEN! en probeer die partij van binnenuit te verlinksen, vorm fracties en gebruik je sterke positie in en het sterke voorbeeld van Herzele, OF kies voor CAP, zet je over je angst voor de halve procentjes, en gebruik het sterke voorbeeld van LEEF om CAP verder uit te bouwen. Maar stap alsjeblieft af van de halfslachtige positie die je nu inneemt door als onafhankelijke halve CAP'er op de GROEN!-lijst zowel CAP en Groen! in een richting te proberen duwen, dat lukt je nooit als halve buitenstaander.

Je stelt dat CAP met zijn uitslag nergens op tafel zal kunnen kloppen of eisen zal kunnen stellen. Maar wie aan de linkerzijde kan dat wel doen? CAP is gewoon de veruitwendiging van de nood aan een niet-communistisch radicaal-links alternatief. PVDA wil dit niet zijn, en GROEN! kan dit niet zijn. Jij gelooft blijkbaar nog van wel, maar denk je echt dat GROEN! met meer radicaal-linkse standpunten beter zou gescoord hebben? Dat GROEN! ooit de mensen kan aanspreken die nu op Lijst Dedecker stemmen of het VB? De structuur die CAP in deze verkiezingscampagne heeft opgebouwd is voor het moment het enige alternatief. Deze verkiezingscampagne was voor mij alleszins een positieve ervaring, en voorzover ik dit in Gent kan merken ook voor een relatief grote groep andere mensen. Laat ons gebruik maken van deze positieve ervaring, en van de bestaande (al is het nog premature) structuur voor de realistische uitbouw van radicaal-links alternatief.

Kameraadschappelijke Groeten,

Elias Vlerick
11de opvolger senaatslijst CAP

p.s.: ik hoop dat je deze reactie ook doorstuurt naar de lijst mensen die ook de verwijzing van jouw originele tekst hebben ontvangen (of dat je minstens alle reacties binnen korte termijn bundelt en een link daarnaar doorstuurt), zodat ze niet slechts één kant van het verhaal horen.

Gepost door: Elias Vlerick | 12-06-07

de structuur van CAP is niet prematuur, wel fragiel 'prematuur' (voorbarig, te vroeg geboren) is bij nader inzien absoluut een foute woordkeuze voor de structuur van CAP, deze structuur is wel fragiel.

Daarom voel ik ook kwaadheid over jouw tekst. Je stelt niet te geloven in CAP, jouw goed recht, maar laat deze fragiele structuur dan voor wat ze is en bemoei je er niet mee (zoals een aantal linkse groenen wel doen, en CAP op een verstandige manier gebruiken om hun positie te versterken)

Gepost door: Elias | 12-06-07

andere vragen Beste Filip,
Proficiat met je 4000 stemmen, maar ook proficiat voor de 20.000 van de Cap en voor de enthoesiaste actieve groep die zich gevormd heeft.
Misschien is het ook eens nuttig om nu te discuteren over 1- de politieke overlevingskansen van de ecologisten (overal in Europa op sterven na dood, zelfs met een hype rond de film van Al Gore en al die media-aandacht die erbij komt kijken) Mijn vriendin zegt: de partijen die een duidelijke vijand hadden hebben gewonnen (de racisten, de anti-Walen...) en de verliezers zijn zij die geen vijand meer durven te benoemen (de kapitalisten en fraudeurs voor de SPa, de belagers van Doel en de 4X4 en compagnie voor Groen)
en 2-- vooral over iets waar jij als man van Herzele ons wat kan over bijbrengen: het verschillend stemgedrag op het platteland en in de grote stad. Want het platteland zorgt voor het einde van paars.

Gepost door: rik de coninck | 13-06-07

Enkele bemerkingen.
Het maakt me een beetje kwaad dat er zo vaak wordt gefocusd op datgene wat niét werd gehaald. Het lijkt me zo verkeerd alsmaar de kleine stemmentallen uit te sluiten. Filip en ik hebben wél 4000 stemmen binnengehaald, zonder media, maar op een (lijkt me) heel integere manier. Net zoals ook andere kleine partijtjes hun deel hebben verdiend. Maar om daarom die kleintjes (ook onder elkaar) uit te sluiten lijkt me weer zo'n typisch voorbeeld van cordon-denken. Er is altijd wel een of andere uitleg (of uitvlucht) om ze te laten vallen. Terwijl die stemmen wel degelijk een voor een mensen zijn die wél degelijk bestáán - in tegenstelling tot dat zogenaamde neoliberale spook (zo onzichtbaar en ontastbaar is het trouwens ook helemaal niet meer). Het probleem van vandaag is dat enkel wat heel groot is niet te klein is.
Moet Groen! zich enkel bij zijn ecologische standpunten houden? Mij lijkt van niet nee. Ecologie is nu eenmaal iets wat niet kan losgezien worden van andere thema's. De kaarten liggen anders voor de socialisten. Moesten zij zich wel aan hun basisthema's hebben gehouden hadden ze vast beter verdiend - en daar kan ecologie bij, zij het in evenwichtige mate. Maar je kan nu eenmaal geen oprecht tegengewicht vormen als je in het midden staat... Aan de andere kant zou je hetzelfde van Groen! kunnen zeggen, dat ze het dan toch ook maar bij groen moesten houden en dan, zou een optie zijn, zoveel mogelijk samenwerken met de socialisten. Maar dan komen we bij het probleem: wie en wat zijn zij nog? Daarom vind ik Rood op Groen niet verkeerd gedacht. Om die samenwerking tussenbeiden mogelijk te maken. Samen met al die kleine stemmentallen. Om ook Groen! niet in het centrum te laten tuimelen. Is dit echt zo versnipperend tewerk gaan?
Er moet terug dúrven opgekomen worden voor echt linkse standpunten en concreet handelen. Nu wordt er veel teveel gezworen en beloofd met de linker hand maar gegraaid met de 'rechter'.
"De mensen willen een eerlijk en rechtvaardig beleid dat niet tegen de stroom ingaat tegenover andere krachten in de wereld. Vlaanderen wil vooruit", stond gisteren ergens te lezen. Maar willen "de mensen" dat nu echt? Is het niet eerder de mens in de politiek die dit wenst? Of de modale mens echt zo hard (nog harder) vooruit willen daarvan zou ik toch nog moeten overtuigd worden. En in Wallonië dan? Het feit dat daar nu pas, na 60 jaar, rood wordt afgestraft, wil dat zeggen dat ze daar dan nu pas vooruit willen?
Je kan toch pas echt vooruit als je op zijn minst een vaste ondergrond hebt. Rood moet dus niet staan voor ouderwedse of achterhaalde standpunten (de tijden zijn nu eenmaal geëvolueerd) maar wel voor de verdediging van de fundamentele noden en behoeften voor iedereen. Ookal klinken die punten vaak ongeloofwaarig of grotesk - naief soms - en daar is de vegetarische vrijdag eigenlijk niet meer dan eerder een symbool voor. Dat Sp.a niet meer geloofwaardig was kan een reden zijn waarom LDD met zoveel stemmen is gaan lopen. Dat waren dan de rechtse linkse stemmen... Het is misschien iets om blij over te zijn dat het nu tenminste duidelijk is wie nu wel nog echt voor links staat?
Misschien is het verdedigen van die basisbehoeften ook ongeloofwaardig geworden omdat "de mensen" vaak al teveel aan het blauwe spook hebben toegegeven, zijn ze al teveel genesteld zijn in hun comfortabele leventjes, ervan uitgaande dat alles maar vanzelf moet gaan. Water nodig? Draai aan de kraan. Licht? Honger? Komt eraan, er wordt tóch betaald. Maar 1 ding is niet tekoop: de toekomst. Dat vraagt een heel ander soort van investering.
Het is luidop (be)denken, zeker geen aanval maar deelname aan de dialoog enkel...

Gepost door: Céline | 13-06-07

vrije discussie Beste Rik, Elias en co:

Even kort en duidelijk proberen te zijn:

- ecologisme: als er één ding is dat ik de voorbije tijd zéér eigenaardig gevonden heb dan is dat de neiging van een aantal groenen om zich te verheffen tot een filosofisch-politieke stroming, het ecologisme. Ik denk ook dat ecologisme geen toekomst heeft. Het enige wat de groenen toekomst kan geven is een duidelijke anti-systeem keuze ( en tegenover de huidige economische ordening mag dat gerust een vijandsbeeld zijn).

- het platteland: is het platteland niet altijd conservatief geweest op dit vlak. Een aantal ethisch progressieve-liberalen hebben het platteland voor korte tijd bezet en hebben de mensen vervolgens economisch aan hun lot overgelaten. Deze ballon is doorprikt en links dringt niet genoeg door om de schok te kunnen opvangen en daar profijt uit te halen.

- cap: ik wil met niet bemoeien met de CAP, Elias. Als het die lidkaart is die je stoort, dan moeten jullie maar beslissen dat FDB, SH, PDB, DB en SVT die moeten inleveren, zo eenvoudig is dat. ik gun je je plezier en enthousiasme. Waar ik mij wel wil mee bemoeien is het debat in Vlaanderen over hoe je de mensen het best kan verdedigen tegen het neoliberalisme. Dat debat wordt te weinig gevoerd, bovendien is men scherpe debatten niet gewoon in Vlaanderen. Te weinig conflicttheorie gelezen, vrees ik. Reactie als van "links mag onder mekaar niet discuteren -zoals die van Stefanie vb.- zijn dodelijk voor links en komen eigenlijk uit de katholieke eeuwenoude dominantie die harmonie voorschreef als maatschappelijke regel! Zaken worden niet uitgesproken, niet uitgedebatteerd, dus krijg je slechte conclusies.

- Waar ik me wel mee bemoei (en dat is het enige), dat is de koers van links. Los van plezier komt het er op neer de mensen te kunnen verdedigen. Ik ben er van overtuigd dat je dat niet kan zonder vertegenwoordigers in het apparaat, die op zijn minst informatie naar buiten brengen. Ok, je kan concreet helpen bij acties, stakingen enz...maar daar hoef je geen politieke partij voor te zijn. Plus: als je in moeilijke dossiers wil helpen, dan moet je kunnen rekenen op je eigen of bevriende vertegenwoordigers die je deze info leveren. Mijn ervaring is dat je die, eens je jezelf omvormt tot politieke beweging, niet krijgt van anderen.

- Eens je meedoet aan verkiezingen is de enige manier om daar geloofwaardig uit te komen een minimum aan stemmen halen. Sorry, dat heeft FDB niet bepaald, dat is al jaren zo. Ernaast kloppen is geloofwaardigheid verliezen, partners verliezen. Meedoen aan het spel is op een score afgerekend worden!

Daarom heeft iedereen voor mij een verantwoordelijkheid, die om mensen uit de impasse/miserie te halen. Iedereen mag zich voor mijn part amuseren, Elias, maar als het resultaat daarvan is dat je links nog méér verdeelt en ondertussen zelf niks haalt , dan speel je eigenlijk met de mensen.

Gepost door: Filip De Bodt | 13-06-07

Beste Flip,

Dat CAP op sterven na dood is, trek ik ten volle in twijfel. Nu de verrechtsing zich verder heeft gezet, is de nood aan een eenduidig links alternatief meer dan ooit nodig en is de energie van de militanten om hier aan te bouwen ook zeer groot.
Er wordt binnen CAP openlijk gesproken rond een mogelijke samenwerking met PVDA+; verschillende militanten van PVDA ijveren hier ook voor. Dit zou al een grote stap voorwaarts zijn. Dat deze samenwerking in de korte tijd voor de verkiezingen niet meer gelukt is, vind ik niet meer dan normaal. Zoiets heeft wat tijd nodig.
Ik twijfel niet aan jouw doortastendheid, maar ik zou toch durven vragen om wat meer constructieve commentaar te geven; Wat vind jij wat de linkerzijde in de nabije toekomst concreet moet doen om een alternatief te vormen? Voor mj is het duidelijk: samenwerking tussen PVDA en CAP.

En, ten slotte, houd je lidkaart maar van CAP hoor!

Kameraadschappelijk,
Wouter

Gepost door: Wouter | 14-06-07

samenwerking Het kan geen kwaad om eens aan de boom te schudden. In elk geval constructief bedoeld. Op indymedia o vl lees ik overigens dat cap minder stemmen haalt dan de lsp in 2004. LSP min zegt men daar. Mijn idee: er zal samenwerking moeten komen tussen pvda cap én groen! Tussen de eerste twee is idd. al een stap vooruit.

Gepost door: Filip | 14-06-07

Ik ging op 28/10/2006 naar de CAPconferentie in de overtuiging dat links nu eindelijk een volwaardig alternatief ging lanceren. Maar de overhaaste beslissing om deel te nemen aan de verkiezingen deed me direct weer afhaken. Overhaast omdat er nog geen organisatie is opgezet en dus ook nog geen echt democratisch overleg/geen uitgewerkt programma, geen financiele middelen,... Het avonturisme heeft geresulteerd in een rampzalige uitslag: met 0,3 procent is CAP totaal ongeloofwaardig als politiek alternatief. Omdat ik na 28/10/06 toch iets wou doen, ben ik lid geworden van PvdA. Ik ben intussen wel aangenaam verrast over de opgewekte, democratische sfeer en de efficiente organisatie. Ik vond de verkeizingsfolder van PvdA zeer goed. Maar ik had betere resultaten verwacht. Het is echter wel zo dat de PvdA pas sinds 2004 een nieuwe koers vaart en tav dat jaar zijn de verkiezingsresultaten toch al flink verbeterd. Je stelt terecht dat je de mensen niet overtuigd met radicaal communistische argumenten maar met concrete voorstellen. Dat doet de PvdA nu ook: het kiwimodel, het Robin Hoodtaksvoorstel, het fixjobs-voorstel, een BTWvan 6 procent ipv 21 op energie vermits het geen luxeprodukt is, ... Maar we zijn nog ver verwijderd van de kiesdrempel. Vermits we niet moeten rekenen op de media (en het geklaag bij CAP daarover vind ik onnozel: wat verwachten ze eigenlijk? Dat het establishment dat je wil bestrijden je daarbij zal steunen?) zullen we zelf de financiele middelen en de mensen moeten bijeen organiseren om onze ideeén kenbaar te maken. Dat is nu eenmaal een werk van lange adem. Bij de PvdA is er in elk geval veel enthousiasme en een sterk geloof dat we op de goede weg zijn om verder door te breken.
Als CAP niet had deelgenomen aan de verkiezingen maar eerst zichzelf rustig had opgebouwd, ahdden ze nu het imago kunnen hebben dat ze de 7 procent die de SPa verloor, hadden kunnen inpalmen. Die perceptie had CAP nu een totaal andere dynamiek kunnen geven. Maar ze hebben dus wel overgaast deel genomen. De peptalk van Jef Sleekx en Raf Verbeke op de website van CAP zal allicht slechts een zeer kleine kern overtuigen.

Gepost door: Rob Van Vlierden | 14-06-07

pvda+ Als pvda veranderd is, valt er misschien mee te praten. De pvda zoals ik hem 20 jaar geleden kende, was vreselijk. Als je met iemand van die partij sprak, vroeg die eerst of je wel "solidair" had gelezen. De rest wat men ten berde bracht, begon steevast met "Ludo Martens zegt ..."
!!!!

Gepost door: els | 14-06-07

SP - Nederland Ik ben het met het meeste wat je schrijft eens, al komt het soms wat bot over maar dat mag ook wel. We moeten ook met onszelf kunnen lachen.

Waar ik het niet mee eens ben is dat je zegt dat: "de SP in Nederland om haar aanwezigheid in het politieke spectrum te verantwoorden, dan zal ze er moeten rekening mee houden dat die SP het communisme al lang afgezworen had voor ze begon stemmen te halen."

Dit is simpelweg niet waar. De SP heeft in het licht van de geschiedenis het Maoisme en Stalinisme afgezworden, maar ze blijven nog steeds trouw aan de marxisme-leninisme, in short, communisme dus, ofte, de uitkomst van het socialisme.


Gepost door: Paul | 14-06-07

Ja Els: je hebt gelijk: Solidair was toen een collage van citaten van Lenin en co. Maar sinds 2004 is er veel veranderd, zowel inzake de houding (van een belerende naar een luisterende houding), inzake voorstellen (van algemene en abstracte eisen naar heel concrete en realiseerbare voorstellen),. inzake communicatie (Cfr de verkiezingsfolder, de website , de TVspot voor de verkiezingen),...

Gepost door: Rob | 15-06-07

Wat betreft SP en het marxisme-leninisme. Op hun site, bij partij - geschiedenis, staat letterlijk dat ze in 1991 officieel afgestapt zijn van het marxisme-leninisme en zichzelf vanaf dan enkel nog 'socialistisch' noemen...

http://www.sp.nl/partij/historie/

Gepost door: Elias | 15-06-07

"Iedereen mag zich voor mijn part amuseren, Elias, maar als het resultaat daarvan is dat je links nog méér verdeelt en ondertussen zelf niks haalt , dan speel je eigenlijk met de mensen."

Hier ga ik volledig mee akkoord.

Ik denk echter niet dat CAP links verdeelt:

CAP is gewoon de veruitwendiging van de nood aan een niet-communistisch radicaal-links, -groen en -andersglobalistisch alternatief. PVDA wil dit niet zijn, en GROEN! kan dit niet zijn

PVDA heeft nog steeds niet duidelijk afstand genomen van het communisme (of marxisme-leninisme).

GROEN! zal m.i. nooit consequent radicaal-linkse standpunten kunnen innemen. Dit zou volgens mij enkel leiden tot stemmenverlies voor deze partij.

CAP vergroot dus niet de verdeeldheid, ze vult een leegte op.

Roodopgroen daarentegen verdeelt links wel. Het heeft als "onafhankelijke politieke beweging" namelijk niet echt een bestaansreden, behalve dan GROEN! verlinksen. Dit vind ik eerlijk gezegd een heel vreemde politieke beweging... Beter aansluiten bij GROEN! denk ik dan...

Een andere optie is een echt "onafhankelijke politieke beweging" te vormen, maar wacht eens even... die is er al niet: CAP


Conclusie: roodopgroen heeft politieke verwarring gecreëerd, CAP meer politieke duidelijkheid (dat is ook de reden waarom ik campagne voeren voor CAP plezant vond).

Gepost door: Elias | 15-06-07

@ rob Rob,

Jouw reactie vind ik niet echt constructief. Op de conferentie van 28 oktober vorig jaar is er immers niet beslist dat we met CAP aan de verkiezingen gingen deelnemen. Dat is pas gebeurd op de conferentie van 3 februari van dit jaar. De deelname aan de verkiezingen is toen overigens door een grote meerderheid goedgekeurd.

Er is op voorhand gezegd dat deze verkiezingen slechts een stap gingen zijn in de opbouw van CAP. Op dat vlak zijn we zeker niet gebuisd. Er zijn heel wat nieuwe leden bijgekomen, de naamsbekendheid is gestegen en er is enthousiast en hard samengewerkt tussen mensen die voordien nooit eerder samengewerkt hadden. Dat is dus allesbehalve avonturisme. Neen, dat is noodzakelijk om een brede politieke beweging/partij tot stand te brengen.

Ik juich het toe dat de PVDA van haar grote gelijk aan het afstappen is. Ik juich het toe dat er ook enthousiasme en dynamiek is binnen de PVDA. Het is ooit anders geweest (lees mijn thesis over radicaal-links in België maar een keer - zie www.ethesis.net en tik m'n naam in).

Al deze positieve zaken zijn dan ook juist redenen om samen te werken. En van dat samenwerken hoor ik jamer genoeg weinig in jouw comment. Ik hoop echt dat je daar voor openstaat, want het zal zeker nodig zijn.

Groet,
Jan

Gepost door: jan buelinckx | 15-06-07

rotsvast je moet het maar kunnen uitleggen hee, 0,3 % halen bij verkiezingen en enthousiast stellen dat je een leegte opvult, de veruitwending van niet communistisch-radicaal links. Is iedereen bij de CAP (vb. de LSP, ex-kp-ers) het daar overigens mee eens, met dat niet-communistisch?

Gepost door: Filip De Bodt | 17-06-07

Filip, als je mij parafraseert doe het dan correct: ik zeg niet "veruitwendiging van een niet-communistisch radicaal-links", wel: "veruitwendiging van de nood aan een niet-communistisch radicaal-links". Of CAP ook op lange termijn de veruitwendiging van een niet-communistisch radicaal-links kan zijn zal nog moeten blijken.

Ik geef dus gewoon duidelijk de positie aan die CAP nu inneemt in het politieke veld, en waarvoor er voorlopig geen alternatief is. Wat de positie is van roodopgroen als onafhankelijke politieke beweging is mij echter nog steeds niet duidelijk...

Gepost door: Elias | 17-06-07

een brede formatie Filip,

CAP wil een brede formatie zijn waar iedereen die iets wil doen tegen het neoliberale afbraakbeleid welkom is. Zowel communisten, linkse sociaal-democraten, linkse groenen, andersglobalisten, progressieve christenen, etc... hebben een plaats binnen zo'n formatie.

Het bouwen aan zo'n formatie gebeurt met vallen en opstaan, zeker als je het op een zo democratisch mogelijke manier wil doen. Het vergt dus veel geduld en veel inzet. De deelname aan deze verkiezingen was slechts een stap in de verdere uitbouw van CAP. Ik heb er geen seconde spijt van gehad dat we deze stap gezet hebben.

Groet,
Jan

Gepost door: jan buelinckx | 17-06-07

Amai, de geschiedenis wordt nu al herschreven. Jan schrijft dat op de CAP-conferentie van 28/10/06 niet beslist werd om deel te nemen aan de verkiezingen. dat gebeurde volgens hem pas op de conferentie van februari.
Op de conferentie van 28/10/06 werden drie stellingen voorgelegd. Stelling 2 begint met de woorden: We moeten doorgaan en dienen deel te nemen aan de eerstvolgende federale verkiezingen.
Op de LSPwebsite staan de dag nadien, 29/10/06 , een aantal bedenkingen en, ik citeer : wat wel zeker is dat zal deelgenomen worden aan de verkiezingen.
Op de conferentie van februari wordt dat dan bevestigd, inderdaad door een grote meerderheid. Maar: op die conferentie telt minder dan de helft van het aantal aanwezigen van 28/10/06. Die andere helft weet dan al, zoals ik, dat alles al vast staat: CAP kiest voor de vlucht vooruit zonder achter zich te kijken of de grote hoop wel volgt. Die volgden dus niet. Ook niet in het stemhokje. Maar de campagne was volgens CAP wel goed. CAP heeft toch 1000 leden intussen. Dat klinkt goed. Alleen: voor de verkiezingen is er een schamel budget van 15.000 EURO. Dat is 15 Euro per lid. Sorry hoor, maar dat is echt niet genoeg om te kunnen beginnen met een andere politiek. Ik zit zelf in een lokale groep van enkel vrijwilligers die geld inzamelen voor de derde wereld: we halen met een paar mensen, geruggesteund door een 100tal sympatisanten per jaar 50.000 Euro bijeen. Het kan er bij mij dus echt niet in dat CAP, na al die maanden amper 15.000 Euro bijeen krijgt voor de verkiezingscvampagne en dan toch zegt: het is een bescheiden succes.

Gepost door: Rob | 17-06-07

Om misverstanden te voorkomen wil ik graag nog het volgende zeggen:

Ik heb veel respect voor wat de mensen van Leef in herzele hebben opgebouwd. Dit opbouwen heeft heel zeker heel veel moeite gekost, en ik hoop dat Leef in herzele stand houdt en zelf nog groeit.

Maar ik denk ook dat een radicaal-linkse beweging op niveau van de Belgische staat nodig is, en dat ook die eerst en vooral moet opgebouwd, of zo je wil samengesmeed moet worden.

Jij stelt het voor alsof de mensen van CAP euforisch zouden zijn over het verkiezingsresultaat. Dit klopt absoluut niet. Ons verkiezingsresultaat was slecht, punt andere lijn.
Als je de moeite doet om eens naar onze site te surfen zal je zien dat hier ook nergens euforisch over wordt gedaan. Begrijp echter ook dat we liever focussen op wat er wel verwezenlijkt is (samenhang in de groep, politieke duidelijkheid, discussie opgezocht), dan wat niet. Iedere andere beweging zou dit ook doen, en hier is ook niets mis mee.

Jouw stelling dat CAP moet gericht zijn op samenwerking met andere radicaal-linkse groepen onderschrijf ik, en ik denk met mij zowat alle cap'ers, volledig. Hier zijn we het dus beiden volmondig over eens.

Dat CAP niet wou samenwerken met pvda klopt niet. We hebben hier zelfs nooit over kunnen stemmen, wie zou er dan beslist hebben dat CAP niet wil samenwerken met PVDA? Over samenwerking met Groen daarentegen hebben we wel gestemd op 28 oktober, hier was duidelijk een grote meerderheid tegen.

Gepost door: Elias | 18-06-07

Ik geloof niet dat er op 28/10/06 gestemd is over samenwerking met Groen. Dat gebeurde op de tweede conferentie in februari 2007.

Gepost door: Rob | 18-06-07

rechtzetting en ter afsluiting Rechtzetting: wat betreft de stemming over samenwerking met Groen: het was inderdaad 3 februari, en niet 28 oktober.

Ter afsluiting.

Nog even ter afsluiting van mijn bijdrage aan deze discussie:

Het enige wat hier mbt CAP ter discussie staat is de deelname aan de verkiezingen. Volgens mij was deze deelname een noodzakelijke stap in de opbouw van CAP.

Wat er ook van zij, deze stap is genomen, en we gaan verder. Zelfs tegenstanders van deze deelname moeten inzien dat het blijven hameren op deze nagel radicaal-links alleen maar kan verzwakken.

Ik heb in mijn vorige posts aangegeven wat de positie is van CAP op het politieke veld: niet-communistisch radicaal-links. Ik denk dat deze positie heel duidelijk is.

De overgrote meerderheid binnen deze beweging is duidelijk niet gewonnen voor een samenwerking met Groen. Ikzelf zie hier ook geen toekomst in voor eerder vermelde redenen.

Een aantal mensen van LEEF-Herzele die ook vinden dat er nood is aan een niet-communistisch radicaal-links (veronderstel ik toch, Filip?) willen wel samenwerken met Groen en richten daarom een eigen "onafhankelijke" beweging op: roodopgroen. Deze beweging heeft een heel beperkte basis, nog beperkter dan die van CAP.

Ik denk niet dat deze beweging kans op slagen heeft: Groen is geen radicaal-linkse partij en zal dit volgens mij ook niet vlug worden (omdat haar huidige electoraat dit niet zou appreciëren; omdat ze niet echt zicht heeft op een uitbreiding van dit electoraat; omdat er binnen de partij weinig basis voor is).

Als ik deze analyse doortrek kan ik niet anders dan tot de volgende conclusie komen: die mensen van LEEF-Herzele horen thuis bij CAP en niet bij Groen. Ik vind het dan ook spijtig dat dit voor hen niet duidelijk is, ik wens hen veel geluk, maar ik hoop ook dat ze vlug de onmogelijkheid van hun initiatief inzien, en zich mee inzetten voor de uitbouw van CAP.

Gepost door: Elias | 18-06-07

@ rob Rob,

Op 28/10 is inderdaad de wenselijke richting van een verkiezingsdeelname aangegeven, maar de definitieve beslissing is uiteindelijk pas gevallen op 3/02. Dat heeft niks met het herschrijven van de geschiedenis te maken. Dat is gewoon de juiste feiten vermelden.

Blijkbaar wil jij ook niet snappen dat wij met CAP deze verkiezingen een 'bescheiden succes' noemen. Voor ons is deze verkiezingsdeelname geen mislukking, maar ook geen doorbraak. Het is slechts een stap in de verdere uitbouw van CAP. We bestaan verdorie maar 1,5 jaar. Wij willen geduldig verderwerken aan de uitbouw van CAP en wat mij betreft kan dat zeker ook in samenwerking met de PVDA. Maar de eerste bedoeling is natuurlijk om nieuwe mensen te betrekken bij onze formatie, een betere structuur op te bouwen, financiële middelen verzamelen, etc... Er is veel werk aan de winkel, maar met CAP gaan we ervoor.

Groet,
Jan

Gepost door: jan buelinckx | 18-06-07

man...man...man cap wil een brede formatie zijn...roodopgroen heeft een smallere basis dan cap...man...man...man...is er dan niemand die zijn ogen open doet? Ook met alle respect zenne, ma cap haalt het minste aantal stemmen die er ooit ter linkerzijde gehaald zijn! Vinden jullie dan echt niet dat je daar je eigen ruiten mee uitgooit? Een bescheiden sukses? CAP haalt nog minder dan Stijn of Nee of de idioten destijds van de Natuurwetpartij. Cappers halen zeventig stemmen in een ganse provincie. Mensen toch, weet ge wat dat is? Dan kom je vertellen dat jullie een bredere basis hebben dan RoodOpGroen? Daar snap ik echt niks van.

Gepost door: Filip De Bodt | 18-06-07

lezen wat er staat Filip,

Ik heb toch duidelijk gezegd dat CAP een brede formatie wil zijn. Ik heb nergens beweerd dat we dat nu al zijn. We moeten juist keihard werken om CAP te verbreden en uit te bouwen. Dat heeft deze verkiezingsdeelname ook bewezen. Ik spreek van een 'bescheiden succes' omdat deze verkiezingsdeelname ons in staat gesteld heeft om met verschillende mensen met verschillende achtergronden samen campagne te voeren met bescheiden middelen. Ik vind dat een positieve prestatie. De score is niet goed (ik had ook liever meer gehad), maar het initiatief en de wil om CAP verder uit te bouwen is wel meer dan ok. En neen, ik heb geen oogkleppen op. En neen, ik gooi de eigen ruiten niet in.

Groet,
Jan

Gepost door: jan buelinckx | 18-06-07

Beste jan,
Eerst en vooral voor alle duidelijkheid: ik hoop dat de CAP er in slaagt om alle linkse groepjes, ontevreden SPa-ers, etc te verenigen want dan wordt het allicht gemakkelijker om met de PvdA tot een samenwerkingsverband te komen. Als de PvdA met LSP, SAP, enzoverder elk afzonderlijk moet gaan onderhandelen, wordt het uitzichtloos. Ik hoop dat die samenwerking er komt om links van de SPa met één links alternatief te komen want voor twee of meer is er geen plaats denk ik (alhoewel zeg nooit nooit :in nederland is er Groenlinks en SP ter linkerzijde van de PvdA).
Maar dan blijft nog steeds de vraag of het verstandig was dat CAP deelnam aan de verkiezingen. Ik denk dat de analyse van SAP terzake wel klopt: deze verkiezingen kwamen veel te vroeg voor CAP en een deelname heeft een averechts effect.
Een paar concrete vragen: denk je echt dat ontevreden SPaleden, ABVVleden,... nu geneigd zullen zijn om over te stappen naar CAP? Wie niet betrokken was bij de CAPcampagne heeft alleen maar de stembusresultaten om te oordelen over de kracht van CAP...
Tweede vraag: was het niet veel beter geweest dat CAP wel campagne had gevoerd met een stemadvies voor linkse kandidaten op SPa (SPaRood) PvdA, linkse kandidaten op de Groen!lijst. Op die manier had CAP ook kunnen werken aan naambekendheid en dan had CAP het imago kunnen ontwikkelen dat het de 7 procent die de SPa verloor had kunnen recupereren. De percerptie zou dan waarschijnlijk totaal anders zijn geweest.
Ik kan niet oordelen over het interne reilen en zeilen en weet dus niet of de uitslag al dan niet een demoraliserend effect heeft op de CAPleden die zich uit de naad werkten. Maar het kan toch bijna niet anders dan dat het resultaat een koude douche is nadat Raf Verbeke in de 7de dag stelde dat CAP mikte op 100.000 stemmen en dan maar 1/5 de van dat objectief haalt.
De volgende maanden zal wel duidelijk worden of CAP zich toch nog kan ontplooien. Nogmaals, ik hoop dat dat toch nog lukt want dan staan we toch wat verder in het verenigen van alles wat links is.

Gepost door: Rob | 18-06-07

Waarom ik nooit had kunnen oproepen om te stemmen voor Groen! of PVDA Tegen eerdere belofte in wil ik toch nog eens reageren op de mensen van roodopgroen gewoon omdat ik graag zou hebben dat ze ten minste eens proberen om mij met inhoudelijke argumenten te overtuigen, zodat hier een echte discussie kan ontstaan. Tot nu toe is het enige wat ik gehoord heb:

CAP haalt weinig stemmen
CAP haalt weinig stemmen
CAP haalt weinig stemmen

ik reageer daar op door dit toe te geven. Maar geef ook een inhoudelijke argumentatie waarom er voor mij geen ander alternatief is dan CAP.

Daarop reageren de mensen van roodopgroen met:

... CAP haalt weinig stemmen

Wat betreft samenwerking met Groen, of oproepen voor Groen wil ik mijn inhoudelijke argumentatie nog wat concreter maken: ik had nooit kunnen oproepen om te stemmen voor een partij...

1) die stelt te willen deelnemen aan een regering met als enige voorwaarde dat zij de post van klimaatminister krijgt. Vanuit CAP hebben we gevraagd of er andere voorwaarden zwart op wit stonden, maar daar nooit een antwoord op gekregen.

2) waarvan de voorzitster verklaart (op een debat in Gent) dat het huidige systeem van hypothecaire fiscale aftrek (of woonbonus) inderdaad onrechtvaardig is (iedereen krijgt evenveel geld terug, ook mensen die geld genoeg hebben om een grote villa te zetten), maar dat ze de afschaffing van dit systeem niet kan verdedigen omdat dat voor haar partij "politieke zelfmoord" zou betekenen.

Wat betreft oproepen voor pvda. Zoals voor veel mensen is pvda voor mij nog steeds een communistische partij. Ik hoor en lees ook veel negatieve verhalen over zaken als doctrinaire denkbeelden, sectair denken, overdreven partijdiscipline. Nu geloof ik zeker dat dit aan het veranderen is, voor mij echter nog niet voldoende. Voor mij heeft de pvda nog steeds een te groot 'wij hebben gelijk, want wij weten hoe de wereld in elkaar zit, en daar kan niet aan getwijfeld worden'-gehalte.

Gepost door: Elias | 19-06-07

@ rob Rob,

Er is zeker geen domoralisatie binnen CAP. Vrijwel iedereen wist goed op voorhand dat de verkiezingsuitslag niet schitterend ging zijn, maar vrijwel iedereen zag wel het nut van een deelname aan de verkiezingen, namelijk het werven van nieuwe leden, het opbouwen van enige naamsbekendheid, het samenwerken met mekaar, het voeren van een campagne, etc...

Ik wil me niet blindstaren op de electorale score, maar me optrekken aan de vele goeie reacties die we gekregen hebben, aan de nieuwe mensen die ik via CAP heb leren kennen, aan het enthousiasme en de dynamiek van vele militanten. Dat zijn volgens mij allemaal goeie punten om CAP verder uit te bouwen.

Het komt er nu op aan om met zoveel mogelijk mensen in debat te gaan, aanwezig te zijn op tal van acties, vakbonden te steunen in hun strijd, buurtcomités te ondersteunen bij bvb het openhouden van postkantoren, etc.... Het is op die manier dat je een brede beweging verder mogelijk maakt.

Groet,
Jan

Gepost door: jan buelinckx | 19-06-07

blijven kreften Seg mannen, gade gullen blijven kreften en zagen over altijd hetzelfde. Ik vind er nie veel discussie aan op zo een manier. Doe nog wa voort op de CAP-site anders, ma dit brengt ons tot niet veel. Misschien moeten we de discussie tussen pot en pint of bij een debat eens voortzetten.

Gepost door: Filip De Bodt | 19-06-07

Nog een allerlaatste interventie en dan stop ik met kreften (what ever that means)
Voor Elias,
Ik ben een kersvers lid van PvdA en tot nu toe ervaar ik absoluut niks on-democratisch en is er geen enkele poging ondernoemen om mij een bepaalde visie op te dringen. Zo heb ik bijvoorbeeld een compleet andere visie over China: mijn kritische bedenkingen daarover zijn op de website van PvdA zonder cemnsuur gepubliceerd en er wordt op mij geen druk uitegoefend om mijn standpunt te veranderen. Voor de start van de verkeizingscampagne is er een ruime bevraging geweest bij alle leden, op basis van een aantal voorstellen van nationaal. Die natioanle voorstellen werden behoorlijk grondig gewijzigd door alle opmerkingen (een voorbeeld: het oorspronkelijk voorstel voorzag een logo met een klavertje vier. Dat lokte in limburg felle reakties uit van Ford arbeiders die zegden: ge gaat daar toch niet mee afkomen, dat werd door de Forddirectie een tijd geleden ook gebruikt om de arbeiders op te peppen en dat gata dus onaangename associaties oproepen.
Ik ervaar een heel open sfeer en helemaal geen: wij weten alles het beste mentaliteit. Het is ooit anders geweest, dat weet ik maar al te goed. Maar dat behoort echt wel tot het verleden.

Voor Jan: ik schreef al dat ik het interne reielen en wzeilen niet ken en daarover dus ook geen uitspraak wil doen maar op mijn twee concrete vragen geef je geen antwoord.
Ik hou nu op met kreften maar ik hoop toch nog op een antwoord.
Kameraadschappelijk !

Gepost door: Rob | 19-06-07

@ rob Robn

Jouw 2 vragen zijn hypothetisch en dus zeer moeilijk te beantwoorden.

1. Of er nieuwe leden naar CAP komen hangt volgens mij niet af van deze ene electorale score. Nieuwe actieve leden maak je vooral na goeie discussies en na grondige gesprekken of na een positieve ervaring samen (bvb in de strijd voor het behoud van jobs of in de strijd voor het openhouden van een postkantoor).

2. Of een stemoproep beter was geweest, dat denk ik niet. Dan ziet het overgrote deel van de mensen je niet als een echte politieke beweging, maar als een soort 'middenveldorganisatie'. Ik denk ook niet dat je met een stemoproep naamsbekendheid opbouwt of nieuwe leden aantrekt.

Groet,
Jan

Gepost door: jan buelinckx | 19-06-07

Beste Jan, Elias, et les autres,

Succes met de verdere opbouw van CAP. Als dat lukt hoop ik dat het in de loop van de volgend jaren tot een samenwerkingsverband komt zonder dat we veel moeten kreften.
Rob

Gepost door: Rob | 19-06-07

correspondentie gewist Opmerking van Raf gewist. Je zet geen bladzijden e-mail correspondentie tussen verschillende mensen via copy/paste op één of andere site. Je zet geen emails van mensen op een site gewoon zonder dat te vragen. Wil je daar een artikel van brouwen mij goed, maar niet op deze manier. Zonder enige vraag publiceer je zelfs de emailadressen van mensen. Idem voor de CAP-site trouwens.

Gepost door: Filip De Bodt | 24-06-07

ziek Beste Filip,
A.u.b. stop hiermee. Ik word er ziek van : ook mijn e-mailadres is ongevraagd tijdens de huidige discussie vermeld. Dit is intaard omdat de discussie ging over CAP en Groen en niet over hoe kunnen we een sterke tegenmacht vormen die opkomt voor een groen, sociaal en democratisch alternatief. Dus ook tegen de kiesdrempel, de gewijzigde Europese grondwet.. Dus ook : waarom slaagt Groen er in Herzele niet in om de 5 % te halen, waarom ...

Gepost door: rik DC | 26-06-07

Kanton Herzele Een sterke tegenmacht opbouwen, dat blijven wij ook proberen, ook tegen die grondwet en een kiesdrempel, en in dialoog met iedereen die daar zin in heeft.

Waarom groen in Herzele de vijf procent niet haalt: omdat het kieskanton herzele bestaat uit de dorpen Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Haaltert en je in die laatste twee gemeenten nauwelijks SPa of groen of radikaal linkse stemmen hebt. De SPa haalt in beide dorpen vb. welgeteld 1 gemeenteraadszetel. Als je dat omrekent komen we in Herzele zelf vlot aan 7 tot 8 procent. Dit gewoon ter info, ik wil daarmee niet perse iets bewijzen.

Gepost door: Filip De Bodt | 26-06-07

Hier de correspondentie over het EU-Verdrag zonder e-mails
Beste Filip,

De link die je doorstuurt is een verklaring van GROEN! van midden 2005 waarbij GROEN! net als alle andere partijen mee de stopzetting van het ratificatieproces van de EU-Grondwet vroeg .Aan het begin van de "bezinningsperiode" over de toekomst van de EU na de uppercut van het franse en Nederlandse volk. Dit communqué is dan ook geen antwoord op de situatie vandaag die CAP op de politieke agenda wil zetten.

We zijn nu 2 jaar verder. De eurotop is volop bezig. We zullen morgen het resultaat van 2 jaar "bezinning" kennen. Deze institutionele discussie is van groot belang voor de toekomst omdat een neoliberaal beleid in de huidige internationale omstandigheden niet kan doorgevoerd worden zonder stabielere Europese instellingen. Terwijl de toegenomen concurrentie op economisch en geostrategische vlak tussen de EU-landen net die stabiliteit ondermijnt. Denk alleen aan het conflict rond het Russisch gas waar ' eigen gasvoorziening eerst' nog altijd doorweegt op het continentaal beheer van natuurlijke energiebronnen. Denk aan " de repatriëring" van de "Duitse" productie binnen VW en OPEL (Astra en Golf) gesteund door Merkel tegenover de flexibiliseringsdrift van de Belgische regering in de autosector. Denk aan het belangenconfict rond de oorlog in Irak dat binnen Europa nog altijd niet is uitgezweet. Dàt zijn de echte splijtzwammen onder de leiders die de vorming van een stabiel politiek Europa ondermijnen. En sinds 2005 en voor het eerst sinds het Verdrag van Rome is dat idee in vage termen doorgedrongen tot het bewustzijn van brede groepen van de bevolking.

Op 400 à 500 gauw opgetrommelde Europese vakbondsmensen eergisteren in Brussel, een paar progressieve personaliteiten waaronder onze initiatiefnemers na, is er hier ten lande geen enkele breed erkende kritische politieke stem bespeurd tegenover het schouwspel dat zich vandaag afspeelt in het Berlaymont-gebouw. En dan moet je weten dat de CFDT-voorzitter eergisteren opriep het EVV te steunen om de voorgestelde sociale grondrechten op te nemen in het komend grondwettelijk Verdrag ( een vingerwijzing naar Blair die dat niet wil), maar... betreurde dat het Franse volk had tegen gestemd ( met gejouw onder de CGT-aanwezigen).

Lees de kranten vandaag: het beeld dat ons wordt ingelepeld is het beeld van de progressieve EU-minded Verhofstadt en Leterme die samen de top hebben voorbereid tegen de stoute Hollanders ( willen zeggenschap van nationale parlementen) ambetante Engelsen ( willen geen Europese rechtspraak erkennen) en vooral de nationalistische Polen ( willen niet minder stemmen in de Raad). De idee dat het volk wel eens het laatste woord zou moeten hebben komt nergens aan bod .En het was nochtans pas toen het volk zich kon uitspreken dat de crisis in Europa duidelijk aan het licht kwam . Martens, Dehaene, Leterme, De Gucht gesteund door ALLE journalisten en ALLE in het parlement vertegenwoordigde " democratische" partijen zitten wat deze betreft op 1 lijn in het noorden en het zuiden van het land. Niet de EU-grondwet bemoeilijkt het formatieberaad, maar BHV zonder welks oplossing " niet aan normale politiek kan gedaan worden" .

Zie de poging van CAP om onder links gewoon van gedachten te wisselen in dit soort grote politieke kwesties met historische en mondiale draagwijdte niet als een verzuurde oprisping tegen GROEN!, maar net als een kleine zandkorrel in de grote machine. En een uitnodiging aan eenieder ( groen, rood, rood opgroen, groen op rood, ,..) om zijn of haar zandkorreltje mee te brengen. Niemand kan de neoliberale machine stoppen die achter de Europese toppolitiek schuilgaat zonder zwart op wit de waarheid op straat te gooien En die waarheid is dat de er GEEN democratie is in Europa en dat wij nooit sociaal, ecologisch, multicultureel en wat dan ook Europa zullen hebben als er geen Europese democratie is. En wat er nu bekokstoofd wordt op de eurotop is geen stap naar een Europese democratie, maar een glijmiddel om het bestaande neoliberale beleid te legitimeren.

De eis om het komend grondwettelijk verdrag te onderwerpen aan een referendum en het komend EP te aanzien als een Constituante zijn twee heel gematigde eisen die in de huidige situatie links kunnen verenigen en de basis kunnen leggen van een andere politiek. Indien gij GROEN! kunt overtuigen van deze eisen dan is na de averechtse stem van 10 juni een breed links antwoord tegen 2009 mogelijk met GROEN!. Voorwaarde is dat GROEN! zich volledig distancieert van het compromis dat Merkel aan het uitwerken is ! CAP gaat niet juichen als de top morgen mislukt. Maar CAP gaat ook niet mee in de politieke concencus om de schuld van de mislukking in de schoenen te schuiven van Blair, Kraczynsky en Balkenende. Dat deze heren langs rechts de EU riskeren te blokkeren is omdat er langs links geen partij is die doet wat de bevolking van links verwacht, zorgen voor DEMOCRATIE. Niet alleen locaal in wijk bedrijf en gemeente, maar ook nationaal en continentaal.

Want het is niet omdat het bewustzijn onder de bevolking over het neoliberale karakter van haar leiders en instellingen die in naam van de democratie spreken geen duidelijke partij op haar weg vindt zoals 10 juni eens te meer bewezen heeft, dat je je moet terugploooien op de oude vertrouwde bestaande instellingen. Als de leiders zich de democratie toeeigenen om te spreken in onze naam dan is er maar 1 antwoord: " not in our name !". Ik ben blij dat CAP eergisteren in Brussel stond in aanwezigheid van onze initiatiefnemers met een duidelijke boodschap aan het EVV en aan Verhofstadt. En ik denk dat SP.a,GROEN!,PS, ECOLO daar ook hadden moeten staan. Als de linkse partijen waarin de bevolking zijn vertrouwen stelt zich identificeren met instellingen die haaks staan op de democratie dan kan links alleen als tegen- partij via het volk zelf de democratie vorm geven. Terugplooien op het bestaande is in deze situatie niet de beste raadgever. Dat is de belangrijkste les uit het NEE in Frankrijk en Nederland.

Dat lijkt mij ook de essentiele les uit 2 jaar " reflectie" in dit land. Misschien moeten wij n.a.v. dit soort kwesties toch eens wat meer open ongebonden gesprekken hebben onder linkse groepen en mensen om eesn "echt" te reflecteren. CAP zal allicht blijven uitnodigen.

raf


AAN: Raf
http://www.uilekot.org/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=25

fdb

Raf schreef:
Beste Filip,

Voor het eerst sinds het Belgisch voorzitterschap van de EU in 2001
mobiliseren de 3 vakbonden interprofessioneel voor een eurotop. Tot nog toe
was er alleen sprake van sectorale mobilisaties rond concrete dossiers.

Het besluit tot mobilisatie heeft volgens onze info mede te maken met de
politieke situatie na 10 juni . Als je de uitslag van 10 juni in ogenschouw
neemt en het thema van de top, met name de agenda voor de institutionele
crisis van de EU, dan begrijp je het belang van deze haastige mobilisatie
van de vakbonden. Iedereen zou liever hebben dat er maanden werd voorbereid
aan een grote europese mobilisatie rond duidelijke democratische eisen, maar
daar is spijtig genoeg geen sprake van.

Net in die situatie vind ik het heel goed dat CAP op deze haastige trein
springt. En aangezien wij gestructureerd in concensus werken is het besluit
om van deze mobilisatie gebruik te maken een open politiek gesprek bijeen te
roepen rond een sleutelkwestie waar CAP rond ontstaan is en die centraal zal
staan in de euro-verkiezingen van 2009, pas genomen op de
evaluatie-vergadering van zaterdag ll. Reken daar nog een rustdag en een
misverstandje rond de vertaling bij en je zit inderdaad met een late
uitnodiging. Moet kunnen ! Verschillende sindicalisten die daar toch zullen
zijn en die voor 10 juni een rol gespeeld hebben i nde strijd voor een
alternatief voor Verhofstadt appreciëren zo'n kort op de bal initiatief.

Wat de grond van de zaak betreft is deze uitnodiging natuurlijk geen kwestie
van het bevestigen van een "eigen gelijk", maar wel degelijk een poging om
een stuk van de publieke opinie te alarmeren voor de positie van de
Belgische diplomatie op de eurotop. Mogelijks heb je de zaak niet zo dicht
opgevolgd, maar Verhofstadt en De Gucht ( zie bv de verklaringen van De
Gucht gisterenmorgen op de radio) aanvaarden het compromisvoorstel niet dat
Merkel aan het uitwerken is en dat nog niet zeker gaat aanvaard worden (
miniverdrag). Verhofstadt neemt in naam van de Belgische regering en van ons
dus allemaal het standpunt in dat het debat over het komend grondwettelijk
verdrag moet uitgaan van de verworpen grondwet. Verhofstadt heeft daar zelfs
een campanjethema van gemaakt door na de minitop in Berlijn met Merkel
(begin juni) zijn standpunt te verdedigen in naam van de " algemene
concencus inzake het Europees beleid". Deze pretentie over een concensus kan
hij met niets hard maken omdat de bevolking zijn zeg niet gehad heeft inzake
de EU-Grondwet. Het is een typisch Verhofstadtiaanse poging om zijn politiek
tegenstaanders in te pakken ter wijl ze er bij staan om uit te leggen dat er
geen andere politiek mogleijk is dan de platbetrede neoliberale paden. Dat
hij dit puntin de campanje kan inbrengen heeft enkel te maken met het feit
dat alle "democratische" partijen de grondwet hebben goedgekeurd en hem bij
mijn weten niet van antwoord gediend hebben.

Als wij ons gesprek van morgen al kunnen bereiken dat een aantal mensen van
verschillende politiek pluimage alvast op dit punt een kritische noot kunnen
zetten en het beleid helpen delegitimeren dan hebben wij al iets bereikt.
Als Vera Dua of Carolien Genez in dit kader hun stellngname rond de grondwet
zouden herzien, héwel wij vragen niet liever.

Waarom zou Vera Dua of de euro-sceptica Carolien Genez in de gesprekken met
informateur Reynders ter voorbereiding van het formatieberaad niet kunnen
eisen dat er geen Belgische goedkeuring aan gelijk welk komend Verdrag wordt
gegeven zonder volksraadpleging ? Of dat het gesprek over de instellingen
van de EU moeten onttrokken worden aan dit soort topconferenties met hun
achterkamerevenwichten en dat België het komend EP als een Constituante ziet
die vrij en soeverein overgaat tot een grondwettelijke tekst.

Indien jij kan helpen om deze stellingen te verdedigen dan zullen heel wat
mensen die morgen komen betogen met de vakbonden die houding niet zien als
een "leugenachige vergissing" om "de eigen positie af te schermen", maar als
een echte democratisch steunpunt dat kan bijdragen dat een andere politiek
wel degelijk mogelijk is. En een sterke frisse politieke steun aan de
europese postmensen, spoormensen enz. in verzet tegen liberalisering en voor
hun rechten... tegenover ondemocratische EU-instellingen.

rafAAN DE POLITIEK GROEPEN DOOR CAP AANGESCHREVEN IVM EVV-BETOGING ROND DE GRONDWET

Beste mensen,

Op 1 dag tijd andere politieke bewegingen uitnodigen voor een overleg,
dat heeft méér weg van een stunt om het eigen gelijk in de verf te
zetten dan van een echt overleg. Verdere acties zijn evenwel welkom, als
ze breed gedragen zijn. Dua en co in zo een tekst onmiddellijk bij de
voorstanders gaan sleuren in plaats van te proberen GROEN!-Ecolo achter
je standpunten te proberen krijgen, dat vind ik een kapitale en
leugenachtige vergissing, die allicht moeten dienen om de eigen positie
af te schermen!

Filip De Bodt
Gemeenteraadslid LEEF! Herzele
RoodOpGroen

in cc naar Vera Dua, Stefaan Van Hecke en Wouter De Vriendt

Raf schreef:

A: Alle politieke groeperingen tegen de EU-Grondwet
Tous les partis et groupes politiques contre le TCE

Beste vrienden, Chers ami(e)s
Kameraden, Camarades,


Komende donderdag en vrijdag vindt te Brussel een merkwaardig politiek
schouwspel plaats in het Berlaymont-gebouw te Brussel.

Jeudi et Vendredi prochaine se déroulera un évènement politique

remarquable

place Berlaymont à Bruxelles.

Ontslagnemend premier Verhofstadt zal er met steun van Leterme, Van de
Lanotte,Anciaux, Lambert, Reynders,Dua,Durant,Di Ruppo en Milquet op de
EU-top de verdediging opnemen van de in Frankrijk en Nederland verworpen
EU-Grondwet tegen de manoeuvers van Merkel en Sarkozy om een afgezwakte
versie te laten passeren zonder referenda.

Premier Verhofstadt, démissionaire, y défendra avec soutien de Leterme,

Van

de Lanotte,Anciaux, Lambert, Reynders,Dua,Durant,Di Ruppo et Milquet au
sommet européen le TCE qui a été rejeté par les francais et hollandais.
Contre les manoeuvres de Merkel et Sarkozy pour faire passer sans
consultation populaire une TCE "légère".

De euro-top olv Merkel, moet immers de agenda opstellen om tegen 2009,

voor

de Europese verkiezingen, een nieuw Grondwettelijk Verdrag op te stellen.

Le sommet sous la direction de Merkel doit en effet faire l'agenda 2009

pour

un nouveau Traité Constitutionel avant les élections européen de 2009.

Op woensdag 20 juni tussen 11 uur en 13 uur houden de 3 vakbonden ism

andere

Europese vakbondsafdelingen naar aanleiding van deze top een concentratie
aan het Shumanplein.

Mercredi 20 juin entre 11 heure et 13 heure les 3 syndicats en

collaboration

avec d' autres sections syndicales européens organisent à l 'occasion du
sommet une concentration Place Shuman.

CAP nodigt U en Uw partij of beweging die tegen de EU-grondwet heeft
geageerd uit om 13 uur in de Kleine Wetstraat
(tussen Schumanplein en Jubelpark) voor een open gesprek over een eigen
"agenda 2009".

CAP vous invite et votre parti ou mouvement qui s'est prononcé contre le

TCE

à 13 hure dans la petite Rue de Loi ( entre Shuman et Parc Jubilé) pour un
rencontre avec vous notre "propre agenda 2009".

CAP heeft zaterdag de stembusslag van 10 juni geëvalueerd en beslist om

door

te gaan. CAP structureert zich en organiseert op 28 oktober een nieuwe

grote

bijeenkomst voor een Andere politiek. Anders dan de politiek die

informateur

Reynders vandaag wellicht aan het voorbereiden is.

CAP a évalué les scrutnin de 10 juin et a décidé de continuer son combat.
CAP va se structurer et prépare un large rassemblement le 28 octobre
prochaine pour répondré à la politique qui vraisemblablement s' annonce

déjà

dans les travaux de l 'informateur Reynders.

CAP wil geen enkele gelegenheid laten voorbij gaan om het gesprek op gang

te

brengen tussen allen die ijveren voor een politiek alternatief voor het
neoliberaal beleid. Na 10 juni is het aan ons de keuze:

CAP ne veut laisser passer aucune occasion pour stimuler de telle

rencontres

entre tous ceux qui luttent pour une alternative pour la politique
neoliberale. Après 10 juin le choix est à nous:

+ laten wij Verhofstadt nog langer de kans om in onze naam te spreken

zonder

dat de bevolking zijn zeg gehad heeft over iets fundamenteels als een
grondwet voor Europa ?
+ gaan wij nog langer verdeeld blijven tegenover de brede concensus over
iets als een EU-grondwet over alle traditionele partijen heen ?
+ gaan wij nog lang wachten om een eigen agenda 2009 voor te bereiden

zodat

de bevolking de gelegenheid heeft echt af te rekenen met het neoliberaal
beleid.
+ gaan wij duidelijk maken aan de Europese postvakbonden,

vervoersvakbonden,

havenvakbonden,... woensdag aanwezig in Brussel, dat buiten de neoliberale
politiek die door de traditionele partijen gevoerd wordt een andere

politiek

mogelijk is

+ Est-ce qu'on laisse à Verhofstadt et cie l' espace de parler en notre

nom

sans que la population a son mot à dire dans une question fondamentale

comme

le TCE ?
+ Est-ce qu'on va rester divisé vis-à-vis d'une pensée unique sur le

terrain

politique qui s'exprime par exemple dans une affaire comme le TCE
+ Est-ce qu'on va encore attendre de préparer notre propre agenda 2009

afin

de donner l'occasion à la population voter pour une alternative vis-à-vis

de

la politique néoliberale
+ Est-ce qu'on va donner un signal claire aux syndicats des postiers, du
transport publique, des dockers etc. pour montrer qu 'il y a un autre
politique possbile qui se base sur leurs besoins et qui s' annonce en

dehors

de la polique menée par les partis traditonnels

Daarom vragen wij U in naam van Uw organisatie woensdag zeker aanwezig te
zijn op dit gesprek met open agenda. Jef Sleeckx en Lode Van Outrive

zullen

aanwezig zijn op het gesprek en ondersteunen deze uitnodiging.

On vous invite vous en nom de votre parti ou mouvement à ce rencontre avec
agenda ouvert. Jef Sleeckx, Lode Van Outrive y seront présents et
soutiennent cet invitation.

Ze wordt tevens ondersteund door een aantal mensen die in de aanloop vna

10

juni hun nek uitgestoken hebben voor een breed alternatief ondermeer.

L'invitation est soutenu par des gens qui se sont engagés pour une
alternative large pour 10 juin.


De nationale evaluatiebijeenkomst van CAP,
L' assemblé d'évaluation nationale de CAP,


Info:

0497/23.07.60.

Gepost door: Raf Verbeke | 27-06-07

De commentaren zijn gesloten.