17-05-07

Céline Broeckaert: 19de pl. Kamer GROEN! Oost-Vlaanderen

Als jonge mens streef ik naar ieder vorm van onafhankelijk denken en handelen, met ruimte voor een gezonde dosis verbeelding. Dit als wapen tegen de berusting. De bestaande problemen moeten bij de wortels worden aangepakt. We moeten terugkeren naar algemene basiswaarden. Naar een echte samen-leving! Voor deze passie en overtuiging wil ik opkomen.

Wie hier asiel zoekt, moet de zekerheden en de veiligheid kunnen krijgen die wij hier, in tegenstelling tot wat angstpolitici beweren, wél nog kunnen bieden. Laten we vechten tegen de ver(w)arming van de aarde. En vóór een bewuste "recyclage" van iedere vorm van opbrengst. Dit als bouwsteen van en als garantie voor een hoopvolle toekomst.

Céline Broeckaert
0486/569650

Rood Op Groen!
Evendael 27
9550 Herzele
info@roodopgroen.be
reknr. 001-2455927-60
Een financieel steuntje is zeker welkom

20:04 Gepost door Filip De Bodt in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Filip De Bodt: 18de pl. Kamer GROEN! Oost-Vlaanderen

Sinds 1994 ben ik gemeenteraadslid voor LEEF! in Herzele. Samen pleiten we vanuit de oppositie voor sociale en ecologische politiek, met regelmatig resultaat. Zo is er nu een uitgebreid kinderopvangnet en wordt er geïnvesteerd in het gemeentelijk onderwijs. LEEF! liet in de regio een motie goedkeuren van solidariteit met de afgedankte Volkswagenarbeiders en nam het voortouw in actie tegen extreem-rechts.

Politiek is informatie naar buiten brengen: we maakten de problemen in de lokale politiezone bekend en brachten papieren naar buiten die men liever achter slot en grendel hield. We waren actief in de actie voor het sluiten van het stort van d’Hoppe. We proberen de streek te vrijwaren van nieuwe wegen (N42,N60) die méér verkeer zullen aantrekken.

Filip De Bodt
0496/718472

Rood Op Groen!
Evendael 27
9550 Herzele
info@roodopgroen.be
reknr. 001-2455927-60
Een financieel steuntje is zeker welkom

20:01 Gepost door Filip De Bodt in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Waarom Rood Op Groen?

Rood Op Groen streeft naar een politiek die vertrekt vanuit de noden en zorgen van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

Rood Op Groen groepeert mensen die in een aantal bewegingen actief zijn en zaken als het huidige Generatiepact, de Europese grondwet, de oorlog in Irak, de stroom van afdankingen en inleveringen niet zien zitten.

Door de kiesdrempel is het moeilijk om in België een nieuwe politieke partij te lanceren. Om onze stem niet te laten verloren gaan kiezen we voor een bundeling van progressieve krachten en vertalen we onze voorstellen politiek via Groen! De afspraak is in ieder geval dat zij onze dossiers verdedigen in het parlement indien we zelf geen verkozenen halen. Het initiatief houdt in dat we ook na de verkiezingen als groep actief blijven verder werken. Wij kiezen voor werken aan de basis, niet voor regeringsdeelname.

Rood Op Groen deelt de visie dat de strijd tegen armoede en uitsluiting in de eerste plaats moet worden aangepakt door een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom en het consequent verdedigen van onze sociale zekerheid.

Rood Op Groen deelt de bezorgdheid over de onzekere toekomst van onze planeet maar pleit in de eerste plaats voor de ontwikkeling van een economie met een menselijk en ecologisch gelaat.

We willen werken aan een warme en zorgzame samenleving. Want een democratische vorm van beschaving is pas mogelijk wanneer er meer zorg en minder wachtlijsten worden ontwikkeld voor al diegenen onder ons die het maar al te vaak koud hebben!

GENOEG GEZAAGD!

Heel wat mensen zijn de politiek beu. Ze hebben niet meer het gevoel dat er iemand voor hen opkomt. Het gaat niet zo goed met onze leefomgeving en het klimaat. We krijgen steeds minder te zeggen. Laat ons daar iets aan doen! Rood op Groen komt ondermeer op voor:

Sociale rechtvaardigheid: De rijken minder rijk, de armen minder arm. De regering moet een vermogensbelasting heffen op de grote fortuinen. Superlonen moeten méér belast worden. Sociale uitkeringen en het gemiddeld loonzakje moeten naar omhoog. Wonen moet opnieuw betaalbaar worden (maximumfactuur, méér sociale woningen). Vrouwen moeten evenveel verdienen als mannen in dezelfde job. Er moet een ferm halt toegeroepen worden aan fiscale en andere fraude.

Beter leefkwaliteit: Iedereen kan als individu zijn steentje bijdragen. De grote hap zal evenwel van elders moeten komen. De industrie moet aan banden gelegd worden: we moeten samen kunnen bepalen wat en hoe er geproduceerd wordt. Een taks op bedrijfswagens moet gebruikt worden om het openbaar vervoer te verbeteren. Isoleren van woningen, niet van mensen.

Eindelijk democratie: Het volk moet méér te zeggen hebben. De bevolking moet beslissen waar de centen naartoe gaan en wat er in de wijk gebeurt. Er moeten referenda komen op volksinitiatief. Democratische rechten mogen niet ingeperkt worden omwille van het zogenaamde terrorisme.

Een andere wereld: België moet een actieve vredespolitiek voeren en de NAVO afschudden. De ontwikkelingssamenwerking moet eindelijk naar 0,7 %. Ons land moet zich verzetten tegen de afbraak van openbare diensten. Europa moet een menselijke asielpolitiek voeren. Kinderen horen niet thuis in gevangenissen

19:48 Gepost door Filip De Bodt in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

01-05-07

Rood Op Groen op kamerlijst GROEN!.

Op de Oost-Vlaamse Groen!-lijst krijgen het Herzeels LEEF!-gemeenteraadslid Filip De Bodt en de Gentse Céline Broeckaert (actief in ‘Club of Rome’) een opvallende plaats. Dit is het resultaat van een oproep van De Bodt in Knack (18/04) om de linkerzijde niet te versnipperen. Groen!-lijsttrekker Stefaan Van Hecke is erg tevreden met de komst van De Bodt en Broeckaert en spreekt van een betekenisvol signaal op deze 1 mei..

Twee weken terug pleitte Filip de Bodt in een vrije tribune in Knack voor een “samengaan van linkse anti-neoliberale kandidaten en Groen!”.

Deze oproep werd, onder de noemer ‘Rood op Groen!’, mee ondertekend door mensen als vredesactivist Ludo De Brabander, theatermaker Mong Rosseel, professor Pieter Saey en Dominique Willaert van Victoria deLuxe. In het opiniestuk stellen zij, dat het noodzakelijk is om in het parlement mensen te hebben die nog durven in te gaan tegen het neoliberalisme van paars en tegen het hyperkapitalisme. Maar ook kan de linkerzijde zich volgens ‘Rood op Groen!’ geen versnippering veroorloven. Dit is een verwijzing naar onder meer het Comité voor een Andere Politiek (CAP) dat op zijn congres elke samenwerking met Groen! af wees. Nochtans vinden meerdere CAP-leden het niet echt van realiteitszin getuigen om met een eigen lijst op te komen. Ook Filip De Bodt is lid van CAP.

Filip De Bodt stelt het zo:“De wekker van deze planeet wijst vijf voor twaalf aan. In het kader van de strijd tegen verarming en absolute vrije markt is het belangrijk dat iedereen zijn ideologische egelstelling verlaat en probeert samen te werken. Dit is niet meer het moment om veel procenten te verspelen. Een beetje méér rood voor groen, het moet kunnen.”

Zijn oproep bleef niet onbeantwoord. Het antwoord van Groen! werd mee geformuleerd door de Oost-Vlaamse lijsttrekker Stefaan van Hecke:“ Het sociale is voor ons, ecologisten sowieso erg belangrijk. Ecologie is breder dan de zorg voor het leefmilieu. Daarenboven is het klimaatprobleem in se ook een bijzonder ernstig sociaal vraagstuk. Het zijn de zwakkeren die dreigen te verliezen bij een verdere opwarming, zowel hier als in het Zuiden.”

In het antwoord stelde Van Hecke ook dat Groen! absoluut bereid is tot samenwerking met andere linkse bewegingen: “ Voor Groen! staat deze deur trouwens nog altijd open. Zonder vooroordelen, zonder linkse bewegingen af te rekenen op hun verleden, maar met oog voor de actuele maatschappelijke evoluties. En die vereisen een sterk antwoord op de uitdagingen op het vlak van leefmilieu en sociale rechtvaardigheid.”

Het antwoord van Groen! werd positief onthaald door ‘Rood op Groen!’. Ook een aantal recente opmerkelijke standpunten van Groen! over armoede en fiscale fraude werden opgemerkt (cfr. hyperlinks onderaan). Dat ook Chris Bens op de lijst staat was eveneens een belangrijk argument. Chris Bens is de onvermoeibare motor achter tal van acties in Gent ten gunste van de sans-papiers. Chris Bens ontving hiervoor in 2006 de Prijs voor de Democratie.

Ondersteund door ‘Rood op Groen!’ beslisten Filip de Bodt en Céline Broeckaert daarop om als onafhankelijken de lijst van Groen! te versterken. Samen met Chris Bens (17°) staan zij net voor lijstduwer Jef Tavernier. Filip De Bodt staat op de 18° plaats, Céline Broeckaert op de 19°.

Céline Broeckaert is opgetogen over de samenwerking :” Ik wil verantwoordelijkheid opnemen om een eerlijk, menselijk en genuanceerd denken te promoten, weg van het cynisme. Vanuit respect voor onze en toekomstige generaties kunnen we samen zoeken hoe de meest cruciale vraagstukken kunnen worden aangepakt. Deze kans krijgen we nu op dezeGroen!-lijst.”

Ook lijsttrekker Stefaan Van Hecke is uitermate tevreden met de komst van Filip de Bodt en Céline Broeckaert.“ De komst van deze twee geëngageerde mensen is een duidelijke versterking van de lijst. Het toont bovendien nog maar eens aan dat het sociale aspect voor Groen! uitermate belangrijk is en blijft. Op deze 1 mei is dit een duidelijk signaal.”

13:15 Gepost door Filip De Bodt in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |