01-05-07

Rood Op Groen op kamerlijst GROEN!.

Op de Oost-Vlaamse Groen!-lijst krijgen het Herzeels LEEF!-gemeenteraadslid Filip De Bodt en de Gentse Céline Broeckaert (actief in ‘Club of Rome’) een opvallende plaats. Dit is het resultaat van een oproep van De Bodt in Knack (18/04) om de linkerzijde niet te versnipperen. Groen!-lijsttrekker Stefaan Van Hecke is erg tevreden met de komst van De Bodt en Broeckaert en spreekt van een betekenisvol signaal op deze 1 mei..

Twee weken terug pleitte Filip de Bodt in een vrije tribune in Knack voor een “samengaan van linkse anti-neoliberale kandidaten en Groen!”.

Deze oproep werd, onder de noemer ‘Rood op Groen!’, mee ondertekend door mensen als vredesactivist Ludo De Brabander, theatermaker Mong Rosseel, professor Pieter Saey en Dominique Willaert van Victoria deLuxe. In het opiniestuk stellen zij, dat het noodzakelijk is om in het parlement mensen te hebben die nog durven in te gaan tegen het neoliberalisme van paars en tegen het hyperkapitalisme. Maar ook kan de linkerzijde zich volgens ‘Rood op Groen!’ geen versnippering veroorloven. Dit is een verwijzing naar onder meer het Comité voor een Andere Politiek (CAP) dat op zijn congres elke samenwerking met Groen! af wees. Nochtans vinden meerdere CAP-leden het niet echt van realiteitszin getuigen om met een eigen lijst op te komen. Ook Filip De Bodt is lid van CAP.

Filip De Bodt stelt het zo:“De wekker van deze planeet wijst vijf voor twaalf aan. In het kader van de strijd tegen verarming en absolute vrije markt is het belangrijk dat iedereen zijn ideologische egelstelling verlaat en probeert samen te werken. Dit is niet meer het moment om veel procenten te verspelen. Een beetje méér rood voor groen, het moet kunnen.”

Zijn oproep bleef niet onbeantwoord. Het antwoord van Groen! werd mee geformuleerd door de Oost-Vlaamse lijsttrekker Stefaan van Hecke:“ Het sociale is voor ons, ecologisten sowieso erg belangrijk. Ecologie is breder dan de zorg voor het leefmilieu. Daarenboven is het klimaatprobleem in se ook een bijzonder ernstig sociaal vraagstuk. Het zijn de zwakkeren die dreigen te verliezen bij een verdere opwarming, zowel hier als in het Zuiden.”

In het antwoord stelde Van Hecke ook dat Groen! absoluut bereid is tot samenwerking met andere linkse bewegingen: “ Voor Groen! staat deze deur trouwens nog altijd open. Zonder vooroordelen, zonder linkse bewegingen af te rekenen op hun verleden, maar met oog voor de actuele maatschappelijke evoluties. En die vereisen een sterk antwoord op de uitdagingen op het vlak van leefmilieu en sociale rechtvaardigheid.”

Het antwoord van Groen! werd positief onthaald door ‘Rood op Groen!’. Ook een aantal recente opmerkelijke standpunten van Groen! over armoede en fiscale fraude werden opgemerkt (cfr. hyperlinks onderaan). Dat ook Chris Bens op de lijst staat was eveneens een belangrijk argument. Chris Bens is de onvermoeibare motor achter tal van acties in Gent ten gunste van de sans-papiers. Chris Bens ontving hiervoor in 2006 de Prijs voor de Democratie.

Ondersteund door ‘Rood op Groen!’ beslisten Filip de Bodt en Céline Broeckaert daarop om als onafhankelijken de lijst van Groen! te versterken. Samen met Chris Bens (17°) staan zij net voor lijstduwer Jef Tavernier. Filip De Bodt staat op de 18° plaats, Céline Broeckaert op de 19°.

Céline Broeckaert is opgetogen over de samenwerking :” Ik wil verantwoordelijkheid opnemen om een eerlijk, menselijk en genuanceerd denken te promoten, weg van het cynisme. Vanuit respect voor onze en toekomstige generaties kunnen we samen zoeken hoe de meest cruciale vraagstukken kunnen worden aangepakt. Deze kans krijgen we nu op dezeGroen!-lijst.”

Ook lijsttrekker Stefaan Van Hecke is uitermate tevreden met de komst van Filip de Bodt en Céline Broeckaert.“ De komst van deze twee geëngageerde mensen is een duidelijke versterking van de lijst. Het toont bovendien nog maar eens aan dat het sociale aspect voor Groen! uitermate belangrijk is en blijft. Op deze 1 mei is dit een duidelijk signaal.”

13:15 Gepost door Filip De Bodt in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

Commentaren

brief van CAP aan GROEN! Beste Vera,

In jullie persbericht ter versterking van de "linkerflank" van GROEN! via "Roodopgroen" kwam CAP ter sprake. De lijstvormingsbijeenkomst van CAP-Oost-Vlaanderen wil hierop reageren.

CAP is niet kleurenblind en ontwaart inderdaad een "paarsopgroen" sinds je kontakten met andere partijen (VLD en SP.a allicht aangezien CD&V beweert geen kontakten te hebben gehad) voor het leveren van een GROEN! klimaatminister.

Maar wij stellen de zaken toch liever zwart op wit. Niet de linker of rechterflank van deze of gene partij vormt de zorg van de kiezer. Wel het beleid dat na 10 juni zal gevoerd worden.

Laat ons daarom de kiezer rechtstreeks betrekken in het debat over dat beleid. In plaats van een discussie via persmededelingen.

Ons voorstel is een publiek debat te houden in Gent met wat ons betreft de vraag aan jou, zwart op wit: wat is de prijs die GROEN! wil betalen om een klimaatminister te leveren ?

De strijd tegen de opwarming van het klimaat heeft immers zijn prijs en de vraag is wie die betaalt.
De strijd voor een duurzame groene economie en samenleving is niet gebaat met achterkamerpolitiek of politiek marketing, maar met duidelijke taal en een andere politiek dan de neo-liberale meanstream.

Bereid tot zo'n debat ? Laten wij snel een datum vastleggen. Wij zorgen voor een zaal.

voor CAP-Oost-Vlaanderen

Raf Verbeke, lijstrekker senaat 0497/23.07.60.
Bart Vandersteene, lijstrekker Oost-Vlaanderen

Gepost door: Raf Verbeke | 08-05-07

akkoord! Om een beetje concreter te worden:

ik stel een debat voor met Vera Dua, ikzelf, Raf Verbeke en Dominique Depraetere, of iemand van de pvda liever (?)

met als thema's:

- moet groen in de regering en zo ja, tegen welke prijs?
- wat is de zinvolste opstelling voor links?
- is de cap een geloofwaardig alternatief, zo ja, tegen welke prijs?

kwestie van niet enkel vera in het vizier te hebben, nietwaar, dat zou nogal eenzijdig zijn?
wie zorgt voor een zaal? de blandijn? affiches? flyers?

Filip

Gepost door: Filip | 08-05-07

democratie Een overgrote meerderheid van de CAP-leden heeft op de conferentie expliciet tegen deelnemen aan de lijst van groen! gestemt. U moet het hier niet mee eens zijn, maar u dan toch als cap-lid op een groene lijst gaan profileren getuigt van weinig respect voor een democratisch genomen beslissing.

Gepost door: solidariteit | 09-05-07

democratie Tja, ons idee over democratie loopt blijkbaar een beetje uit mekaar. Nu ja, dat is ook de essentie niet. Als CAP besluit dat zijn leden niet op andere lijsten mogen gaan staan, dan wil ik met plezier mijn lidkaart terug geven. Essentier is voor mij dat er een vertegenwoordiging in het parlement moet zijn die hete dossiers als de stortputten van dhoppe, de juridische acties rond de zonechef van politie in onze streek e.a. op de parlementaire agenda kan zetten. Die afspraak hebben we met GROEN! gemaakt. Als de kans dat CAP zo ver raakt ook maar één op tien geweest was, dan lagen de kaarten idd. totaal anders?

Gepost door: Filip | 09-05-07

wat voor u essentieel is moet u weten, maar voor mij en voor CAP, en dat hebben we zo besloten op de conferenties, is het essentieel dat we niet samenwerken met groen!. U kunt zich misschien beter in uw inleidend stuk presenteren als lid van de-minimale-minderheid-binnen-cap-die-het-toch-altijd-beter-weet, dan zijn de zaken een pak duidelijker.

Gepost door: solidariteit | 09-05-07

schrik De schrik zit er duidelijk in. Groen! ziet de kans om boven de kiesdrempel uit te geraken verschrompelen door het steeds toenemende succes van CAP. Hun spionnen (De Bodt?) hebben ook wel gezien dat er een enorm enthousiasme is in de fabrieken, op straten en pleinen voor de andere politiek waar wij voor staan.

Moeten we meelij hebben? Pfff, als de werkers de hypocriete groenen laten vallen.... Ik zal daar geen traan voor laten.

Gepost door: Bart | 10-05-07

parlementaire vertegenwoordiging Dat parlementaire vertegenwoordiging een wens is kan ik begrijpen. Dat het een vereiste is zoals U stelt, allerminst. Dit om 2 redenen:

1. De garantie die U van Groen! gekregen heeft, zou U wel eens zuur kunnen opbreken als Dua's droom van haar klimaatminister in vervulling zou gaan. Heeft U er immers al eens aan gedacht dat u dan in één klap de collegiale regeringsverantwoordelijkheid zal dragen voor alle besparings- en inleveringsmaatregelen die de regering (met of zonder een groene klimaatminister) zal doorvoeren? Welke autoriteit en geloofwaardigheid zal U dan nog hebben tegenover de honderdduizenden getroffen gezinnen die het milieu zouden moeten ontzien? Of dacht U nu echt dat de volgende regering mèt een klimaatminister minder zou besparen of ons minder zou doen inleveren?

2. Parlementaire vertegenwoordiging is leuk maar allerminst een noodzaak. Wie zijn geschiedenis kent weet immers maar al te goed dat ALLE grote maatschappelijke veranderingen er gekomen zijn op straat en eerder ondanks dan dankzij het parlement. De autoriteit en de geloofwaardigheid (zie pt. 1) die U nu zomaar te grabbel gooit, zou misschien in die omstandigheden wel degelijk een noodzaak kunnen blijken...

Gepost door: Kerim Helaut | 22-05-07

rond parlementaire vertegenwoordiging Ik denk dat parlementaire vertegenwoordiging inderdaad een noodzaak is. Grote veranderingen worden inderdaad door een maatschappelijke verandering afgedwongen en het parlement is dikwijls een rem in plaats van een stimulus...MAAR...meestal zitten er wel mensen in het parlement die informatie leveren, de zaken vooruit helpen...

Zéér concreet betekent dat voor mij dat iemand vb. dringend de malversaties bij de politiezone Zottegem-Herzele-St.-Lievens-Houtem in het parlement moet aankaarten, of de werking van het comité P dat stelt dat de politie in d'Hoppe geen fouten gemaakt heeft rond de strijd om het bos. Of het contract tussen Suez en Verhofstadt moet openbaar maken...

Ik vind dat werk zo dringend dat ik inderdaad, in tegenstelling tot Kerim en de CAP, vindt dat de progressieve krachten moeten gebundeld worden .

Ik ben voor de opbouw van het gedachtengoed van Rood Op Groen en van GROEN! vanuit de oppositie. Ik heb de indruk dat GROEN! een regeringsdeelname niet door zijn congres krijgt. Overigens merk ik toch dat zij de toon veranderd hebben en nu stellen dat ze een groene én sociale regering willen én daar bovenop de klimaatminister.

Als GROEN! toch in de regering zou stappen, dan zitten wij inderdaad met een probleem. Dan gaan we dat ook duidelijk stellen door daar actie rond te voeren.

Gepost door: Filip De Bodt | 23-05-07

bundeling en partijvorming Filip,

1. CAP komt op omdat de beweging tegen het neoliberalisme geen stem meer heeft. Dus geen discussoe over het belang van verkozenen in het parlement.

2. CAP komt zelfstandig op omdat " hoe meer stemmen voor GROEN! hoe meer kans dat GROEN! kan deelnemen aan het beleid" (Vera Dua in De Morgen vorige week). Het is dit standpunt dat de krachten van links verdeelt. Lees daarvoor de link die ik eerder op deze site doorstuurde van de site van Vincent Decroly hier op basis van heel concrete mechanismen uitlegt hoe de dubbelzinnigheid van ECOLO en GROEN! tegenover de macht in dit land de sociale beweging verlamt.

Gepost door: Raf Verbeke | 28-05-07

Bundelzwam Raf,

1 is zéér pretentieus! Dus in GROEN, PVDA, zelfs SPa zitten geen anti-neoliberale krachten meer? De CAP heeft nu dat alleenrecht?

De dubbelzinnigheid van de groenen tegenover de macht is idd. een obstakel. De verdeling van anti-neoliberale krachten evenzeer. Daar mag de CAP, gezien zijn halsstarrige weigering een stukje van op zijn conto nemen.

Gepost door: Filip De Bodt | 29-05-07

Dossiers in het parlement brengen Beste,

Graag had ik er toch op gewezen dat het vandaag geen enkel verschil uitmaakt of je al dan niet op een lijst staat om een dossier in het parlement te krijgen.

Dit jaar hebben zowel VLD, Groen!, NVA, Sp.a en Spirit parlementaire vragen gesteld die ik (mede) heb voorbereid. Het komt er op neer dat een parlementair altijd graag een mooi dossiertje ziet komen. Meer nog, wil je een bevredigend antwoord, dan laat je best jouw vragen stellen door iemand uit de meerderheid.

Om de stortputten van D'hoppe in het parlement te brengen is de SP.a in die logica een betere partner. Ik pleit echter niet om op de SP.a-lijst te gaan staan, noch op de NVA-lijst

Het is goed dat we discussiëren over de weg vooruit voor links. Het argument dat we dringend dossiers in het parlement moeten krijgen en daarom op de ene of andere lijst moeten gaan staan gaat echter niet op.

Dat contract tussen Suez en Verhofstad interesseert me wel. Kan je me dat dossier eens doorspelen? Ik wil best helpen dat in het parlement te brengen. Ik vrees echter dat er kans is dat het VB, als enige oppositiepartij, met de pluimen gaat lopen.

Tijd voor een Andere Politiek.

Na de verkiezingen Tijd om weer samen te zitten?

Vriendelijke groeten
Koenraad Depauw

Gepost door: Koenraad Depauw | 30-05-07

Dossiers in het parlement brengen Beste,

Graag had ik er toch op gewezen dat het vandaag geen enkel verschil uitmaakt of je al dan niet op een lijst staat om een dossier in het parlement te krijgen.

Dit jaar hebben zowel VLD, Groen!, NVA, Sp.a en Spirit parlementaire vragen gesteld die ik (mede) heb voorbereid. Het komt er op neer dat een parlementair altijd graag een mooi dossiertje ziet komen. Meer nog, wil je een bevredigend antwoord, dan laat je best jouw vragen stellen door iemand uit de meerderheid.

Om de stortputten van D'hoppe in het parlement te brengen is de SP.a in die logica een betere partner. Ik pleit echter niet om op de SP.a-lijst te gaan staan, noch op de NVA-lijst

Het is goed dat we discussiëren over de weg vooruit voor links. Het argument dat we dringend dossiers in het parlement moeten krijgen en daarom op de ene of andere lijst moeten gaan staan gaat echter niet op.

Dat contract tussen Suez en Verhofstad interesseert me wel. Kan je me dat dossier eens doorspelen? Ik wil best helpen dat in het parlement te brengen. Ik vrees echter dat er kans is dat het VB, als enige oppositiepartij, met de pluimen gaat lopen.

Tijd voor een Andere Politiek.

Na de verkiezingen Tijd om weer samen te zitten?

Vriendelijke groeten
Koenraad Depauw

Gepost door: Koenraad Depauw | 30-05-07

dossiers in parlement Beste Koenraad,

Misschien kan jij vragen laten stellen over de zaken waar jij mee bezig bent. Misschien liggen zaken vanuit de mutualiteit op dat vlak beter? Ik kan je in elk geval verzekeren (we zijn geen amateurs, we proberen dat vb. in 't Uilekot ook wel) dat wij rond d'hoppe alleen vragen in het parlement kregen via ecolo. Rond de juridische acties over het functioneren van onze zonechef van de interpolitiezone, rond de aanleg van de fake-autostrade N42 etc... kregen wij geen enkele andere partij in beweging hoor.

Idem rond dat contract: er zou een deal zijn tussen Verhofstadt en Suez waarin wederzijds een aantal afspraken gemaakt zijn (dixit Bart Martens op een debat in Zottegem). Alle partijen hebben dat contract moigen zien, maar ze mogen er niet mee naar buiten komen. Als jij dat kan bemachtigen, graag hoor!

Gepost door: Filip De Bodt | 30-05-07

De commentaren zijn gesloten.